Hjem| Skolens udfordringer| Ledere| Lærere| Teams| Klasser| Efter mål| Om Coaching med klasse| Sæt pris på| Kontakt

 

 

 

Det selvcoachende team
Vi har alle prøvet at være i et team, hvor det var sjovt at arbejde sammen. Hvor man udviklede sig og fik rykket fagligt. Hvor følelsen af at stå sammen og være stærkere i fælleskabet var bærende.
Men vi har også oplevet teams, der ikke fungerede. Hvor gejsten og motivationen manglede og oplevelsen af at stå alene med problemer og bekymringer voksede, skabte utryghed og tog energi og arbejdsglæde.

Lær hvordan I kan skabe et selvcoachende team, der bruger og udvikler hinandens ressourcer optimalt og samtidig skaber tryghed og overskud til at være coachende lærere.

På kurset arbejder I med coachingteknikker, der hjælper jer til

  • At lytte aktivt
  • At se muligheder frem for begrænsninger
  • At vide hvordan du får det bedste frem i andre og dig selv - uden at gi' gode råd
  • At skabe klare roller for at undgå misforståelser og utryghed
  • At udnytte teamets potentiale og få indsigt i, hvad der motiverer teamet og den enkelte
  • At udfolde den enkeltes personlige ressourcer
  • At skabe et anerkendende rum, hvor forskelligehd er en styrke og accept en forudsætning
  • At sætte mål der rykker, så teamet griber bolden, tager ansvar og bliver selvkørende

Teamcoaching
Står dit team med store udfordringer? Gå i dybden og bliv teamcoachet på det mål, der vil gøre den største forskel for jer.

Kontakt os og ta' næste skridt mod at skabe en coachende kultur på din skole allerede i dag.

Coaching med klasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching med klasse 

Styrk arbejdsglæden og få topmotiverede lærere og elever

 

Sæt coaching på skemaet og udnyt potentialet i det lærende rum

Mail  kontakt@coaching-med-klasse.dk  Mobil  Marianne Lindgren  2167 8196 eller Synne Andersen 2990 8596